0

kandydatów

Etat Referent

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu miejsce pracy: Poznań

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 103828

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • stanowisko znajduje się na II piętrze budynku biurowego

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację

 • klatka schodowa o szerokości 150 cm z poręczami

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • budynek jest wyposażony w windę

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty pism i decyzji o powtarzalnym charakterze sporządzanych w związku z prowadzonymi w oddziale sprawami
 • wprowadza dane do systemów i narzędzi informatycznych
 • wspomaga prowadzenie dokumentacji prowadzonych spraw, w szczególności poprzez zakładanie teczek, włączanie korespondencji do akt postępowań, przygotowanie korespondencji do wysyłki, kopiowanie dokumentów itp.
 • wspomaga Kierownictwo Oddziału w sprawach organizacyjnych, w szczególności związanych z przepływem korespondencji i informacji w Oddziale
 • przygotowuje akta w celu przekazania ich do archiwum zakładowego
 • wykonuje zadania związane w zamawianiem, wypożyczaniem i kompletowaniem akt przechowywanych w magazynie akt podręcznych Wydziału
 • przygotowuje zestawienia oraz sprawozdania zlecone przez przełożonych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość przepisów kpa, ustawy o cudzoziemcach i pokrewnych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o ochronie danych osobowych
 • komunikatywność
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

APLIKUJ TERAZ


Pozostałe oferty pracy w firmie Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Etat Referent prawny w firmie: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu miejsce pracy: Poznań 04-08-2022
Etat Młodszy specjalista w firmie: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu miejsce pracy: Poznań 04-08-2022
Etat Inspektor wojewódzki w firmie: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu miejsce pracy: Poznań 04-08-2022
Etat Inspektor wojewódzki w firmie: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu miejsce pracy: Poznań 04-08-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 04-08-2022
Wyświetleń: 2